قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها! با رحمت خود كه با آن، همه نيكي هارا براي اوليائت گِرد آورده اي و با آن، بدي ها را از دوستانت دور ساخته اي، مرا درياب . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت